Palvelut

EMC-laboratorio on osa Savonian sähkö- ja tietotekniikka-alan tuotekehitys- ja testauspalveluyksiköiden kokonaisuutta ja se on perustettu vuonna 2000. EMC-laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 -linkki. Finas akkredointi käsittää seuraavat menetelmät:
- EN 55011 / CISPR 11
- EN 55022 / CISPR 22
- EN 55016-2-1 / CISPR 16-2-1
- EN 55016-2-3 / CISPR 16-2-3
- EN 55032 / CISPR 32

Takanamme on vuosien kokemus EMC-testauksesta. Toimintamme keskittyy pääasiassa asiakasyrityksille tehtäviin EMC-mittauksiin ja tarjoammekin joustavaa ja asiakaslähtöistä palvelua asiakkaillemme. Lisäksi olemme pienemmässä määrin mukana alaa sivuavissa tutkimushankkeissa.

EMC-laboratorion testauspuitteet soveltuvat erinomaisesti teollisuusvaatimuksiin. Muita laboratoriossamme yleisesti testattavia tuoteryhmiä ovat kotitalous-, ajoneuvo- ja mittalaitteet sekä lääkinnälliset laitteet. Testauspaikkana säteilevien häiriöiden päästömittauksissa käytetään suojattua puolivaimennettua huonetta, ns. kolmen metrin mittapaikkaa, jonka pituus on 9 m, leveys 6 m ja korkeus 5,9 m. Huoneen lattian kantavuus on 1500 kg. Johtuvien häiriöiden testauksia varten laboratoriossa on suojattu huone. Lisäksi meiltä on saatavissa olosuhdetestausta sekä materiaaliteknisiä tutkimus- ja kuvantamispalveluita.

 

 

 

palvelut01 finas

Tilat

Kuopion Technopoliksella toimiva EMC-testauslaboratorio palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä laite­valmis­tajia, tuotekehitysyrityksiä sekä maahantuojia, jotka haluavat varmistaa tuotteensa EMC-vaatimusten­mukaisuuden. Toimimme myös yritysten tukena asiantuntijatahona aina tuotteen vaatimusmäärittelystä hyväksyntään saakka.

Laboratoriomme noudattaa kansainvälistä testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyysvaatimus­standardia SFS – EN ISO/IEC 17025:2005.

 

EMC-testauspalvelu

 • Full Compliance, testaus hyväksyntää varten (EMC-direktiivi / CE-merkintä)
 • Pre Compliance, esim. tuotekehitysprojektin vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ennen kolmannen osapuolen toimesta tehtävää hyväksyntätestausta
 • R&D-testaus, suunnitteluratkaisujen toimivuuden testaaminen, ongelman ratkaisu, kulujen pienentäminen

 

 

 emc testauspalvelu

 

EMC-asiantuntijapalvelut

 • Vaatimusmäärittelyt asiakkaan tuotteelle
 • Testaussuunnitelmat
 • Asiantuntijalausunnot
 • Startup-yrityksen ohjaus hyväksyntäasioissa
 • T&K-projektin tuki, EMC-neuvonta
 • Tuotekehitysvaiheen katselmointi
 • Muuttuneiden vaatimusten päivittäminen
 • Markkina-alueen laajennuksen tuomat lisävaatimukset

 

emc testauspalvelu

 


Olosuhdetestaus

 • Lämpötilarasitukset
 • Kosteusrasitukset
emc olosuhdetestaus

 

Materiaalitekniset tutkimukset ja kuvantamispalvelut

 • Atomivoimamikroskopia XEI-100, pinnankarheudet nanometritasolla
 • Nanoindentaatio, Micro Materials Nano Test MM-NT600, nanometritason aineenkoestus
 • E-beam ohutkalvopinnoitus
 • Elektronimikroskopia Jeol jsm840A
 • UV-valo litografia

Käytössämme on myös seuraavat Itä-Suomen yliopiston laitteet:

 • Carl Zeiss SigmaHD VP elektronimikroskooppi, jossa alkuaineanalysaattori
 • Skyscan 1172 microCT jolla mikrometritason 3D-röntgenkuvaus

 

 

 

Sähkö-ja magneettikenttien mittauspalvelu

 • Saavumme tilauksesta suorittamaan mittaukset kohteelle, jossa halutaan varmistaa työ- ja toimiympäristön turvallisuus sähkö- ja magneettikenttien osalta. (Esimerkiksi tehdasalueet ja tekniset tilat, sähkökeskukset, voimalinjojen läheisyys jne.)

 •  Liikuteltavan laitteiston aiheuttamia sähkö- ja magneettikenttiä voidaan mitata laboratoriomme häiriöttömässä testauskammiossa. Tällä saavutetaan reilusti pienempi mittausepävarmuus toteutettuihin mittauksiin; vertaa monihäiriöiset työ- / tekniset tilat.

 • Tuloksia verrataan esimerkiksi EU-direktiivin 2013/35/EU (työntekijöiden altistuminen E- ja H-kentille) raja-arvoihin, standardiin EN 50527-2-1 (sähkömagneettiset kentät ja henkilöstö, jolla käytössä sydämentahdistin) sekä ICNIRP:2010 antamiin kansainvälisiin suositusarvoihin väestön ja henkilöstön altistumiselle sähkö- ja magneettikentille.Käytössämme on Narda Safety Test Solutionsin mittalaitteistoa altistumisen mittauksiin.
  Laitteistolla voidaan mitata:

 • Magneettikenttiä taajuusalueelta 1 Hz – 400 kHz, 0.3 nT – 10 mT

 • Sähkökenttiä taajuusalueelta 1 Hz – 400 kHz, 5 mV/m – 100 kV/m sekä taajuusalueelta 100 kHz – 6 GHz, 0.38 V/m – 650 V/m (CW) tai 0.38 V/m – 22 V/m (True RMS)

 

EMCnarda